20Autumn Collection; Lookbook

Photographs  Bora Kim (@Seesouw)

Producer  Yeo-jin Jung

Hair and Make-up  Su-jin Kim

Creative Support  Sungmin Kim, Su-jin Kim,

                                 Sunhoon Choi, Min-ji Kim, Su-ji Jeon

Product | Editorials Design  Yeo-jin Jung

Models  Paloma Suarez, Bogdana Didenko

Foyer-20Autumn-Lookbook_11.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_12.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_13.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_14.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_15.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_16.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_17.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_18.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_19.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_20.jpg
Foyer-20Autumn-Lookbook_21.jpg
Copyright © 2020 Foyer All rights Reserved